Resellers FAQ en cases

Vragen en antwoorden over CoDesk

Van wie is de klant?

CoDesk heeft alleen contact met klanten van de reseller als de reseller dat wenst. In dat geval is ook altijd ‘namens de reseller’. Conform onze ISO-certificering mogen alleen geregistreerde aanmelders contact opnemen met onze servicedesk en de reseller bepaalt wie de geregistreerde aanmelders zijn.

Communicatie met deze aanmelders beperkt zich tot inhoudelijke vragen over de dienst. Financiële en juridische zaken worden enkel en alleen besproken met de reseller.

Hoe werkt het precies? Technisch ook
Reseller-klanten landen in principe op dezelfde infrastructuur als directe CoDesk-klanten. Ze krijgen exact dezelfde resources en faciliteiten.

Het verschil zit alleen in de ‘logische’ verdeling van klanten. D.w.z. dat de klanten die een reseller aanmaakt direct onder beheer van die reseller vallen en dat alle zaken die speciaal voor die reseller zijn ingericht (zoals een eigen fileserver, toegang tot applicatieservers van klanten, monitoring) ook direct voor die reseller beschikbaar zijn.

Wat levert het op? Marge en kick-back fees
CoDesk rekent aan resellers alles volgens resellertarieven door. De reseller kan deze zaken dan tegen een eigen prijs doorverkopen of onderdelen bundelen tot eigen diensten. Marges zijn dus zelf te bepalen.

Voor resellers die geen zelf geen technische support willen of kunnen leveren (“launch & leave” model) is het mogelijk de dienst van CoDesk als een echte CoDesk-dienst te verkopen met een kick back fee op basis van de maandelijkse fee.

Wat doet CoDesk en wat moet hij zelf nog doen?
Van een reseller wordt verwacht dat deze de klant eerstelijns en basaal tweedelijns support kan leveren. CoDesk levert dan de derdelijns ondersteuning en treedt verder op als sparring partner.

Natuurlijk levert CoDesk ook ondersteuning en advies bij pre-sales trajecten. Dat zit allemaal inbegrepen bij de dienst.

CoDesk is een kleine club. Hoe betrouwbaar zijn ze en is de continuïteit goed geregeld?

Zie de veel gestelde vragen over de vraag “Hoe groot is CoDesk”.

Wat voor garanties krijg ik van CoDesk?
Om alle zorgen weg te nemen hanteren we net als bij onze directe klanten deze aanpak: je zit nergens aan vast en we bieden kosteloos een ‘Proof of Concept’-omgeving aan waarin de klant kan testen in de toekomstige productie-omgeving.

Dit geeft vertrouwen want dat bied je alleen aan als je gelooft in je eigen diensten!

En wat we bij resellers net zo zien als bij onze directe klanten: ze blijven voor lange tijd behouden door goede service van CoDesk. Maar geloof ons niet, vraag het onze klanten!

Hoe werkt het technisch: Hoe maak je dan connectie met het serverpark, hoe heb je de security dan geregeld etc?

Verbinding maken met onze diensten is afhankelijk van de dienst die gebruikt wordt (webportaal, RDP of HTML5, IPSEC). Maar wat altijd geldt: CoDesk zorgt voor de beveiliging. Dus er is altijd minimaal een SSL-versleuteling en alles hangt achter een vorm van een proxy en firewalls volgens best practices. Meer over techniek lees je hier

Wat krijgt een reseller aan remote management tools?
De ene reseller is de andere niet. Dus CoDesk biedt per reseller een passende oplossing aan.
In eerst instantie krijgt de reseller een login bij CoDesk met toegang tot ITM. Deze tool maakt aanmaken, logging en beheer van klanten en hun accounts zeer eenvoudig.
Op verzoek maken we ook direct login aan voor het supportsysteem en de algemene monitoring.

Een reseller met klanten met eigen back-end servers of specifieke monitoringwensen, krijgt toegang tot de monitoring binnen het account bij CoDesk. Ook de klanten van de reseller kunnen (met toestemming van de reseller) toegang krijgen tot de monitoring van hun servers en diensten.

Een reseller met meer technische skills kan ook toegang krijgen tot meer technische consoles voor diagnose van logins, printers, fileshares etc.

Hoe gaat CoDesk om met vragen van auditors van klanten van resellers?
Veel van de antwoorden op dit soort vragen zijn standaard voorzien in de oplossing van CoDesk. De reseller kan die gebruiken (onder eigen vlag). En waar nodig helpt CoDesk met het beantwoorden van resterende vragen in de vorm zoals de reseller die wenst. In de ultieme situatie dat de auditor on site bij CoDesk willen komen, is dat ook geen punt. De reseller is dan ook van harte welkom.

Meer weten over hoe wij met resellers werken?

 Mail of bel ons via sales@codesk.nl of via telefoonnummer 088 – 188 1999.