Handleidingen

CoDesk Remote Desktop (RDP)

CoDesk OTP (One Time Password)
CoDesk OTP is een 2-factor authenticatiesysteem. Naast het hebben van een geldige login naam en wachtwoord wordt gebruikers bij het inloggen van de Desktop gevraagd om een eenmalige code op te geven. Deze code wordt per SMS en (optioneel) per e-mail verstuurd.

Locaties als de gebruikelijke kantoorlocatie(s) en geregistreerde thuiswerkplekken kunnen op basis van ‘whitelisting’ worden uitgezonderd van het vragen naar de OTP-code. Locaties worden herkend aan de hand van het externe IP-adres van die locatie.

Op verzoek kan OTP voor elke klant geactiveerd worden via een verzoek aan service@codesk.nl. Na activering kan de klant aangeven welke IP-adressen bij kantoorlocaties horen. Indien gewenst kan er per medewerker ook een IP-adres als thuiswerklocatie worden geregistreerd.
Ten slotte moet in ITM per persoon het mobiele nummer en eventueel het e-mailadres geregistreerd worden.


Na deze voorbereiding logt de gebruiker zoals gebruikelijk in, maar verschijnt bij het starten van een sessie dan een tussenstap in de vorm van het controleren van het IP-adres.

Bepalen van het IP-adres
Bij het inloggen wordt gekeken wat het IP-adres van de computer van de gebruiker is. De melding is dan ‘Getting IP address…’.  Dit duurt enkele seconden.

Inloggen op een kantoorlocatie (HQ)
Indien het IP-adres overeenkomt met een geregistreerde kantoorlocatie, dan wordt de melding getoond ‘HQ IP Allowed!’.
Daarna gaat het inloggen normaal verder. Er wordt niet om een extra code gevraagd.


Inloggen op een thuiswerklocatie
Indien het IP-adres overeenkomt met dat van de geregistreerde thuiswerklocatie, dan wordt de melding getoond ‘Home IP Allowed!’.
Daarna gaat het inloggen normaal verder. Er wordt niet om een extra code gevraagd.


Inloggen op een andere locatie
Als er geen geautoriseerd IP-adres wordt gevonden, dan wordt er nummerieke code gevraagd. Die wordt naar het in ITM geregistreerde mobiele nummer gestuurd. Additioneel kan deze code ook naar een (extern) e-mailadres worden gestuurd.
Elke verzonden code is 3 minuten geldig. Na het verstrijken of na het invoeren van een verkeerde OTP-code wordt de sessie direct uitgelogd.


Opnieuw verbinding maken met bestaande sessie.
Als de sessie (na inactiviteit of bijvoorbeeld het haperen van de internetconnectie) weer opgepakt wordt, dan wordt gekeken of het IP-adres hetzelfde is gebleven.
Zo ja, dan verschijnt even de melding ‘Reconnected’. Daarna kun je weer verder werken.
Indien nee, dan volgt weer de controle op IP-adres van de kantoorlocatie of de thuiswerkplek.


RDP connectie instellen op een Mac

 RDP installatie uit app store ophalen

RDP installatie uit app store ophalen

Stap 1: Haal het RDP programma Microsoft Remote Desktop op uit de app store en installeer het.


RDP starten vanuit Mac Dock

RDP starten vanuit Mac Dock

Stap 2: Start het programma daarna vanuit het Dock (taakbalk)

Start nieuwe RDP connectie

Start nieuwe RDP connectie

 

 


Stap 3: Start een nieuwe connectie door op de + te drukken:

 

 

 


New connection screen

New connection screen

Stap 4: Er opent een scherm om een nieuwe connectie vast te leggen

 

 

 

 

 

 


Name new connection

Geef de connectie een naam

Stap 5: Geef de connectie een naam bij Connection Name.

 

 

 


Stap 6: Vul de PC name in. Hier wordt  bedoeld de naam van serverfarm waar uw sessie zal draaien.
Met serverfarm bedoelen we een verzameling (farm) van gelijke servers waar uw Windows sessie wordt opgestart.

Vul de PC naam in (naam van de Farm)

Vul de PC naam in (naam van de Farm)

 

 

 

*<ZIE HIERONDER> = De naam van de farm kun je opvragen bij jouw ITM’er of je vraagt even wat een collega heeft staan. Anders bel je onze servicedesk. De naam eindigt op ‘. codesk.nl’ .


Gateway selecteren / nieuwe Gateway

Gateway selecteren / nieuwe Gateway

Stap 7: Nu moet er een Gateway ingesteld worden. Kies voor “Add gateway”.

 

 

 


Nieuwe gateway scherm

Nieuwe Gateway scherm

Stap 8: In het scherm wat dan opent kun je een Gateway toevoegen.

Klik op het plusje links onderin.

 

 

 

 

 

 


Gateway naam en server invoeren

Gateway naam en server invoeren

Stap 9: geeft de Gateway een naam en vul de servernaam in.

 

Laat Username en Password leeg!

De naam van de server kun je opvragen bij jouw ITM’er of je vraagt even wat een collega heeft staan. Anders bel je onze servicedesk. De naam eindigt op ‘. codesk.nl’

 

 

 


Configuratie controleren

Configuratie controleren

Stap 10: Controleer de configuratie.

1. De connectie heeft een (zelfgekozen) naam

2. De PC naam is ingevuld

3. de Gateway is ingevuld

4. Controleer de settings bij Resolution en verder. Als je niet wat je moet instellen, neem dan de getoonde opties over.

 

 

 

 


Sessie instellingen printers / geluid

Sessie instellingen printers / geluid

Stap 11: Instellen van sessie settings.

Switch naar het tabblad Session

1. Activeer Forward printing devices als je de lokaal geïnstalleerd printer(s) op jouw Mac ook in de remote desktop sessie bij CoDesk wil gebruiken

2. Kies bij Sound voor Play on device als je het geluid vanuit de remote desktop sessie bij CoDesk wil kunnen horen.

 

 

 

 


Stap 12: Instellen van folder redirection

Folder redirection op een Mac zorgt er voor dat een folder op jouw Mac als een ‘drive’ wordt meegenomen in jouw sessie bij CoDesk. Dit is handig om snel gegevens tussen de Mac en de sessie heen en weer te halen.

Enable folder redirection

Enable folder redirection

Switch naar het tabblad Redirection

1. Zet het vinkje Enable folder redirection aan.

2. Klik op de + linksonder

3. Geef een naam op voor de connectie met de lokale folder en wijs via Browse de gewenste lokale folder aan

Lokale folder toevoegen

Lokale folder toevoegen

4. Klik de gewenste folder (of maak een nieuwe met New Folder) en klik dan op Choose.

Lokale folder aanwijzen of maken

Lokale folder aanwijzen of maken

5. Controleer de configuratie. Je ziet de ‘redirection’ met de naam die je er aan gegeven hebt en het lokale pad op jouw Mac naar die folder.

Folder redirection klaar

Folder redirection klaar

 


Stap 13: Configuratie afsluiten

Connectie klaar voor gebruik

Connectie klaar voor gebruik

Sluit de configuratie en in het hoofdscherm van de RDP-applicatie zie je nu je aangemaakt connectie staan onder My Desktops. Die kan je nu vanaf hier starten

 

 

 

 

 

 

 

 


Stap 14: Eerste keer connectie maken

Eerste keer connectie maken

Eerste keer connectie maken

1. Start de connectie en dit scherm verschijnt

2. Check of de juiste map als drive wordt gekoppeld

3. Merk op dat het klembord (clipboard) en de lokale printers worden gekoppeld (op basis van eerder opgegeven voorkeuren)

4. Do not ask again for connections to this computer aanvinken indien gewenst

 

 

 

Nota Bene De logingegevens voor de PC (dus de server bij CoDesk) worden ook gebruikt voor de Gateway. Die hoef je niet apart op te geven.
Zijn er bij de Gateway wél aparte inloggegevens vastgelegd, dan kan je na een aanpassing van je wachtwoord een melding krijgen over Invalid TS Gateway credentials.
Pas die gegevens dan aan of haal ze weg bij het onderdeel Gateway in configuratie van je sessie.

Verkeerde / oude credentials bij Gateway

Verkeerde / oude credentials bij Gateway

 

 

CoDesk Exchange (on Premise)

E-mail instellen op telefoon / tablets

De manier om e-mail via CoDesk instellen op een mobiele telefoon (of tablet) is erg afhankelijk van merk en type telefoon en in sommige gevallen ook nog van de app die gebruikt wordt. Een algemene instructie is daarom niet te geven.

Maar los van het apparaat of app, de settings zijn echter wel altijd hetzelfde, ook al zal de benaming van de onderdelen of de indeling van een configuratiescherm per apparaat / app iets schelen.

De settings zijn:

 • Soort account: Exchange
 • E-mailadres: het e-mailadres waarmee binnen de CoDesk-omgeving gemaild wordt
 • Gebruikersnaam: het e-mailadres (doorgaans ook de netwerklogin)
 • Wachtwoord: standaard netwerkwachtwoord
 • Server: webmail.codesk.nl
 • Domein: leeglaten / niks invullen
 • SSL gebruiken: Ja

Nota bene: steeds meer devices proberen op basis van ‘autodiscover’ de juiste settings op te halen zonder dat je als gebruiker iets nog anders moet doen dan alleen je e-mailadres op te geven. Dus in specifieke gevallen is dat voldoende. 

Shared mailbox instellen

Naast een eigen, persoonlijke mailbox zijn er nog andere soorten mailboxen die juist voor gebruik tussen / met collega’s bedoeld zijn.

Distributiegroep / Mail List

De eerste variant is eigenlijk geen mailbox maar een verwijzing naar meerdere mailboxen via een distributiegroep (Mail List in ITM). Dit is een e-mailadres waar ontvangen mail direct wordt doorgestuurd.

Voordeel

 • Een dergelijk e-mailadres kan voor alleen intern, alleen extern of juist intern én extern gebruik ingesteld worden.
 • Ontvangen mail wordt direct doorgestuurd naar alle leden van deze lijst, dus een mooie manier om groep mensen in 1 klap te informeren.

Nadeel

 • Met deze vorm is het niet zichtbaar of de mail door iemand wordt afgehandeld. Niet de aangewezen optie voor zaken die afhandeling nodig hebben.

Pseudo shared mailbox (met name voor gebruik op een smartphone)

Deze vorm is feitelijk een persoonlijke mailbox, maar met gedeelde inloggegevens. Dat kan handig zijn voor een mailbox die bij medewerkers naast hun eigen mailbox op hun smartphone moet kunnen draaien.

Typisch gebruik is bijvoorbeeld een mailbox voor een storingsdienst die 24/7 bereikbaar moet zijn.

Voordeel

 • Kan eenvoudig ingesteld worden op bijvoorbeeld een smartphone
 • Heeft eigen logingegevens die eenvoudig zijn te beheren in ITM

Nadeel

 • Volgt het ingestelde wachtwoord beleid (dus moet periodiek aangepast worden)

Shared mailbox – 2 varianten

Er zijn 2 varianten mogelijk waarbij de keuze vooral hangt op de keuze waar de verwerking van (verzonden) mail plaats moeten vinden.

VARIANT 1 – Voor directe samenwerking en verzending vanuit een algemeen adres
Deze variant is voor een gedeelde mailbox gebruikt wordt door meerdere mensen die onder de identiteit van de mailbox moeten werken. Collega’s kunnen goed zien wat er gecommuniceerd is  en welke mail wel of niet al verwerkt / gelezen is.

Typisch gebruik is bijvoorbeeld een mailbox voor algemene functies, denk aan Info@ of Service@. Waar nodig kan de mailbox ook nog op een smartphone geïnstalleerd worden voor verwerking buiten kantoortijden.

Voordeel

 • Als je vanuit deze mailbox werkt, dan wordt ook automatisch als die mailbox mail verzonden
 • Verzonden mail komt in de Verzonden Items van deze mailbox, niet in de individuele mailbox van de medewerkers
 • Kan eventueel ingesteld worden op bijvoorbeeld een smartphone (als een apart account. Het wachtwoord is wel fixed, zeer complex en lang)

Nadeel

 • De toegewezen shared mailboxen zijn niet zichtbaar op een smartphone, daar wordt alleen de persoonlijke mailbox getoond.
 • Er is handmatige actie nodig om de mailbox(en) in Outlook zichtbaar te maken (‘automapping’ is niet actief)
 • Je kan zelf niet de correcte rechten zetten op de mailbox in CoDesk, dit moet vooralsnog via service@codesk.nl gebeuren.

Activering

In ITM een shared mailbox aanmaken (als die er nog niet is) en daarna via service@codesk.nl vragen om gebruikers toegang te geven. Dus zelf geen rechten uitdelen op deze shared mailbox! (we werken nog aan methode om het simpel in ITM te verwerken.)

De mailbox wordt niet vanzelf zichtbaar in Outlook. De betreffende persoon moet na de autorisatie in ITM het volgende doen om de mailbox te kunnen gebruiken.

Shared mailbox toevoegen in Outlook

Klik op Bestand in Outlook en kies dan voor Account toevoegen:

Daarna kan je het e-mailadres van de gewenste mailbox invoeren:

Daarna krijg je nog de vraag om aan te geven wat voor soort mailbox je toevoegt. Kies dan voor Exchange:

Bij de (eventuele) vraag om in te loggen gebruik je je eigen inloggegevens (credentials). Dat klinkt wellicht gek, maar jij hebt rechten gekregen op die mailbox vanuit je eigen account.
N.B. vergeet niet om “Remember my credentials”aan te vinken!

Daarna is de mailbox toegevoegd aan Outlook. Sluit en open Outlook daarna weer om alle aanpassingen door te voeren en te testen.

VARIANT 2: voor het ontvangen van mail op een algemeen adres en persoonlijke verwerking
Deze variant  is  voor een mailbox die door meerdere mensen in de gaten gehouden moet worden en waarvan de mail daarna vooral persoonlijk wordt verwerkt.

Typische voorbeelden zijn HR@ en Aanmelding@. Daar wil je doorgaans dat er daarna persoonlijk gereageerd wordt. De verwerking van mail in deze mailboxen is ook doorgaans alleen tijdens reguliere werktijden nodig.

Voordeel

 • Een algemeen adres  is makkelijk om te communiceren en om persoonlijke afhankelijkheden te voorkomen.
 • Mensen antwoorden vanzelf vanuit hun eigen mailbox.
 • Er is mogelijkheid om toch te versturen namens deze mailbox.
 • Mensen die rechten hebben op deze mailbox krijgen die vanzelf geconfigureerd in Outlook (‘automapping’ is actief)

Nadeel

 • De toegewezen shared mailboxen zijn niet zichtbaar op een smartphone, daar wordt alleen de persoonlijke mailbox getoond.
 • Reageren als deze mailbox vraagt een handmatig selecteren van het Van:-adres
 • Verzonden mail komt in de map Verzonden items van degene die verstuurt.

Activering

In ITM een shared mailbox aanmaken (als die er nog niet is) en daarna bij die shared mailbox aangeven of de betreffende persoon rechten moeten hebben op de mailbox (Full Access) en of deze persoon ook mag verzenden als (Send As).
Daarna wordt binnen een paar minuten de mailbox vanzelf zichtbaar in Outlook. Even Outlook sluiten en weer openen kan dit proces versnellen.

Shared mailbox - Out of the Office instellen (OOTO)

Stap 1: login via webmail (CoDesk: webmail.codesk.nl of Microsoft: outlook.office.com) en klik dan op de avatar van je account (helemaal rechts bovenin).

Kies voor de optie: Een ander postvak openen.

Zoek de shared mailbox op en kies die:

Je pagina past zich aan naar die van shared mailbox. Klik daar op het tandwieltje en kies ‘Automatic replies’.

Stel daar de gewenste tekst, datumbereik en andere opties in.

 

Microsoft Exchange Online

Persoonlijk filter / Instellen van quarantaine mails

CoDesk klanten die Microsoft Exchange Online (via CoDesk) gebruiken krijgen daar een persoonlijk SPAM-filter bij. Van e-mailberichten die tegengehouden worden of zelfs preventief gewist worden (bij zeer gevaarlijke content) krijg je op gezette tijd een overzicht per e-mail. Dat is een zgn. ‘Quarantine report’ vanuit CoDesk Mailsecurity: 

Deze overzichten bevatten de afzender, het ondewerp en de reden voor blokkering. Bij (vermoedelijke) SPAM kan je kiezen om een veilige ‘Preview‘ te bekijken, de mail alsnog te laten bezorgen (via de knop Deliver) en je kan de afzender (als het voor jou toch geen SPAM was) op lijst met veilige afzenders zetten (Add sender to allow list). Dan worden die mails voortaan gewoon doorgelaten.

Je hoeft niet te wachten op deze berichten: je kan ‘real time’ meekijken wat er binnen komt via je persoonlijke ‘control panel’. De link staat in het controlpanel maar je kan ook deze LINK gebruiken.
Je logt in met je Microsoft-account en daarna kom je op deze pagina: 

Daar kan zien via Email Live Tracking zien wat er binnen komt of is gekomen en wat er waarom is tegengehouden of doorgelaten (zie de kleurcodering):

De optie ‘Filter & Reports‘ brengt je op de plek waar je kan bepalen hoe vaak je de quarantine report mail wil zien en of je het ‘infomail’ filter wil toepassen. Dat filtert vooral dingen als nieuwsbrieven en andere legitieme, maar wel hele algemene mails.

 Ook handig: de optie om je persoonlijke Deny en Allow lijsten te beheren:

 

Shared mailbox - Out of the Office instellen (OOTO)

Stap 1: login via webmail (CoDesk: webmail.codesk.nl of Microsoft: outlook.office.com) en klik dan op de avatar van je account (helemaal rechts bovenin).

Kies voor de optie: Een ander postvak openen.

Zoek de shared mailbox op en kies die:

Je pagina past zich aan naar die van shared mailbox. Klik daar op het tandwieltje en kies ‘Automatic replies’.

Stel daar de gewenste tekst, datumbereik en andere opties in.

 

Microsoft 365 / Azure / Entra

Computer configureren met Control'em

Zie de handleiding op www.codesk.nl/controlem

 

Inloggen op je computer met je Microsoft account (Entra join / Azure AD join)

Toevoegen van je computer aan jouw organisatie doe je via Microsoft Entra ID (voorheen Azure AD). Met deze stappen kan je daarna inloggen op jouw computer met je Microsoft account én ben je gelijk ingelogd in alle Office-functies.

Deze handleiding is gemaakt voor Window 11. De stappen in Windows 10 zijn net anders, maar komen op hetzelfde neer.

LET OP: doe dit alleen op computers van je werkgever, want na deze stappen worden alle settings van en voor jouw organisatie van toepassing op de computer .

Stap 1:  Log in met een account met Administrator* rechten en ga dan naar Account in Settings zoals aangegeven en klik zoals aangegeven:
* Heb je zelf het Administrator account niet, vraag dan de ITM’er van jouw organisatie. Die kan je verder helpen.

Stap 2:  Ga naar ‘Access school or work‘. In het Nederlands zoek je naar de optie Toegang tot werk of school

Stap 3:  Klik daarna op Connect / Verbinden

Stap 4:  Vul je login (e-mailadres in) nog niet in en kies voor toevoegen aan Microsoft Entra ID (of Azure Active Directory als die optie er staat). Kies dan voor Next / Volgende.

Nota bene: voorkomen dat een gebruiker onbedoeld Admin-rechten krijgt

Standaard wordt het eerste Microsoft-account dat zich aanmeldt op een computer (ook) een Administrator. Dat is doorgaans niet de bedoeling in een bedrijfsomgeving en om dat te voorkomen zijn er 2 opties:

– Laat het CoDesk regelen als de computers onder doorlopende beheer staan.

óf

– Log de eerste keer steeds in met een Microsoft account uit jouw tenant die wél admin rechten mag hebben en laat daarna pas de gebruiker inloggen.

Als er Join to Azure Active Directory staat:

Als er Join to Microsoft Entra ID staat:

Stap 5: Log het volgend scherm in met je Microsoft account gegevens en daarna wordt gecontroleerd of je bij de juiste organisatie aanmeldt.
Deze stap is belangrijk: als niet de goede organisatie is aangegeven, dan gebruik je een verkeerd account.

Stap 6: Het aanmelden van de computer bij Entra ID / Azure Active Directory duurt even. Daarna volgt deze melding:

Reboot daarna de computer en je kan inloggen met je Microsoft-account (doorgaans je e-mailadres).

Op het loginscherm moet je eenmalig kiezen voor ‘Other user‘ / ‘Ander gebruiker‘ maar daarna log je voortaan altijd direct in met je eigen account. 

CoDesk add-ons

Bitwarden / Vaultwarden als password manager gebruiken

Er zijn veel opties om wachtwoorden op te slaan, maar Vault / Bitwarden maakt het eenvoudig om centraal beheerde wachtwoorden (en andere gevoelige gegevens) te delen binnen de organisatie. Vaultwarden (ook bekend als Bitwarden) is daarom dé ‘Password Manager’ voor CoDesk klanten. Zo krijgt iedereen alleen te zien wat hij of zij echt nodig heeft.

Daarbij kan elke gebruiker van deze toepassingen naast de aangereikte gegevens ook eigen gegevens opslaan (zoals bankpassen, klantenkaarten, identiteiten). Dus met maar één tool kunnen er meerdere ‘kluizen’ gemaakt, gedeeld of juist privé gehouden worden.

Bitwarden kan alle ook OTP / MFA codes tonen en heeft ook plugins voor alle bekende browsers. Daarmee is er dus meer functionaliteit gebundeld; geen losse ‘authenticator app’ en een losse password manager meer naast elkaar, maar alles in 1 app.

Stap 1: eerst een account aanmaken en MFA (Two-Step login) instellen

MFA ofwel inloggen in 2 stappen is verplicht om lid te kunnen worden van een organisatie binnen Vaultwarden.
Dit moet dus echt ingesteld worden voor je verder gaat naar stap 2.

Maak eerst zelf een account op https://pw.codesk.nl/. Kies daar de optie ‘Create Account’:

In het scherm dat daar op volgt vul je de gevraagde gegevens in met als e-mailadres het adres dat bij CoDesk bekend is.

Log na het aanmaken voor de eerste keer in.

Ingelogd vind je rechts de melding dat je je e-mailadres moet verifiëren. Klik op de knop Send email.

De melding verschijnt dat de e-mail verzonden is.

Check je inbox en kijk of je mail al binnen hebt. De mail vanuit Vaultwarden (afzender Vaultwarden <pw@codesk.nl>) bevat de knop waarmee je je e-mailadres bevestigt.

E-mail bevestigen vraagt om nogmaals inloggen. Dat is een goed moment om gelijk naar ‘Account Settings’ te gaan.

In Account settings ga je naar ‘Security’. Daar kies je voor het tabblad ‘Two-Step login”. Daar kan je kiezen om een geschikte methode voor de tweede stap in de login.
N.b.: noteer de ‘recovery code’ en bewaar die op een veilige plaats, zeker als je ook je eigen / privé gegevens wil gaan opslaan  

Meest gebruikte methode is een ‘Authenticator app’ zoals die van Google en Microsoft en de werkwijze is niet anders dan veel mensen al gewend bij Microsoft 365 of Google diensten:

 Stap 2: Account melden bij de servicedesk

Als je een werkende login gemaakt hebt, dan is stap dat je je meldt via service@codesk.nl. Een simpel  bericht dat je je e-mailadres is geregistreerd als account in Vaultwarden.

Wij controleren je account en nodigen je dan namens jouw organisatie uit. Daarna volgt er een uitnodiging per mail:

Met een klik op de knop Join Organization Now start je het aanmaken van jouw account (als je die nog niet hebt)

Je krijgt dan de optie om in te loggen of je account aan te gaan maken:

Je hebt je account al aangemaakt, dus we kiezen voor Inloggen. Daarna is de uitnodiging geaccepteerd en daar krijg je een pop-up van in beeld.
Maar let op: de beheerder van jouw organisatie weet nu dat je er klaar voor bent, maar die moet dan nog wel jouw lidmaatschap bevestigen.

Is jouw lidmaatschap bevestigd, dan volgt er mail dat jouw lidmaatschap is bevestigd:

Daarna zie je na inloggen dat je toegang hebt tot de kluis (vault) van jouw organisatie.

Toegang via web of via clients (app)

Vaultwarden is hetzelfde als Bitwarden dus kan je elke Bitwarden client gebruiken. Die is er natuurlijk online (via https://pw.codesk.nl/#/login en zijn handige plugins voor alle bekende browsers) en als applicatie op Windows, Mac en Linux.

Apps voor op telefoons en mobiele devices kunnen natuurlijk ook niet missen en dus staan de apps in de appstores van Google en Apple.

Zie: https://bitwarden.com/download/

Account toevoegen: wijzen naar pw.codesk.nl

Voor het configureren van je account in een client of app moet je aangeven waar jouw ‘kluis’ staat. Waar nodig geef je aan ‘Zelfgehoste omgeving’ (self-hosted) en als adres gebruik je pw.codesk.nl of (meer volledig) https://pw.codesk.nl

Meer info over Vaultwarden / Bitwarden:

Alle handige informatie met video en andere uitleg vind je hier: https://bitwarden.com/learning/

Meer technische informatie staat hier: https://bitwarden.com/help/

Meer ondersteuning vindt u op onze Help-pagina.

Mijn vraag staat er niet bij

Stuur dan een e-mail naar service@codesk.nl
en stel dan steeds per e-mail één vraag

Bij échte spoed: bel 088 – 188 1991

Te hoge kosten?

Je bent niet alleen als je het gevoel hebt dat je ICT te duur is. Want je krijgt voor ieder klein dingetje een factuur: Office, een tooltje hier, tooltje daar, licenties, servers, internet, etc. Het telt snel op en varieert sterk per maand. En het is niet altijd even duidelijk waar je nu precies voor betaalt, maar je wilt het risico niet lopen dat er iets omvalt, dus dan toch maar betalen.

Wij doen het anders

CoDesk is transparant in wat alles kost. En vooral ook dat je vooraf weet waar je wel en niet voor betaalt. Zelf houden we ook niet van verrassingen en onduidelijkheden. We bieden een heel pallet aan diverse werkplekken: voor de medewerker die alleen een formulier moet kunnen invullen of online e-mail moet kunnen gebruiken tot een plek waar volledig secure de zwaarste applicaties moeten kunnen draaien.

Voor elk budget

Voor elk budget zijn er mogelijkheden. Je zit nergens aan vast, je kan per maand schakelen tussen de verschillende opties, dus je bent volledig flexibel in kosten én opties. We hebben de verschillende opties met alle kenmerken zoals de kosten voor je op een rijtje gezet, klik hier voor de hele vergelijking.

Gratis advies

Is jouw ICT niet flexibel (genoeg)?

Wil je een simpele aanpassing en krijg je te horen dat het niet kan? Wordt iedere wens voor verandering geblokkeerd omdat je systeem verouderd is? Of is het je huidige leverancier die maar één manier van werken heeft en dat is zíjn manier van werken? En alleen voor veel geld kan het anders?

CoDesk biedt een volledig flexibele opzet met migraties zonder set-upkosten. Daarna is het mix & match uit al onze diensten. Van de simpelste mailbox op je telefoon tot een high-end eigen infrastructuur met alles er op en er aan.

Voor elk budget zijn er mogelijkheden. Je zit nergens aan vast, je kan per maand schakelen tussen de verschillende opties, dus je bent volledig flexibel in kosten én opties.

We hebben de verschillende opties met alle kenmerken zoals de soorten werkplekken voor je op een rijtje gezet, klik hier voor de hele vergelijking. 

Gratis advies

Is jouw ICT verouderd?

Leeftijd komt met beperkingen. En die beperkingen – zeker in IT – zitten je in de weg. Bijvoorbeeld je provider die je forceert om tegen betaling naar een andere server te gaan. Of je software die meldingen geeft end-of-life te zijn, terwijl upgraden niet zomaar kan, je data raakt en je IT-leverancier er al gretig een fikse offerte voor heeft neergelegd.

Niet up-to-date = risico

Kortom, aIs jouw IT-omgeving niet meer up-to-date is, dan beperkt je dat in je mogelijkheden en het is ook nog eens een beveiligingsrisico. Tijd om er wat aan te doen!

Bij CoDesk hebben we alles al klaar staan om jouw omgeving weer helemaal bij de tijd te brengen. En dat kost je nog niks ook. Sterker nog: je mag het eerst gratis proberen.

Gratis upgraden

Geen catch! Je zit dus nergens aan vast, je kan zonder risico's testen en daarna per maand schakelen tussen de verschillende opties. Je bent volledig flexibel in kosten én opties. En heel belangrijk: wij houden jouw omgeving ook altijd up-to-date.

Gratis advies

Is jouw werkplek wel of niet veilig?

Lastig om zelf te bepalen in een wereld waar de dingen zo snel veranderen. Niet alleen qua techniek, maar ook op het gebied van wetgeving.

Jouw zorgen de deur uit

Gelukkig hoef je ook niet zelf te doen. CoDesk bouwt haar diensten op basis van haar ISO27001 certificering en met oog voor de zaken die bedrijven geregeld moeten hebben qua ICT. Denk aan waarborgen ten aanzien van de AVG en bewaartermijnen voor de fiscus. Maar denk ook aan anti-malware bescherming, back-up strategieën en monitoring. Alles zit er eigenlijk al in. 

Dat scheelt jou weer kopzorgen. Hoef je je alleen nog maar bezig te houden met hoe je wil werken

Gratis advies

Andere vraag over ICT?

Heb je een andere vraag of wil je concreet advies over een onderwerp? We gaan graag even met je zitten om te kijken wat we voor je kunnen doen. We zijn sowieso fan van leuke maatwerkoplossingen (waar we dan graag weer een standaard voor verzinnen) en tijdens een bak koffie borrelen vaak de best ideën op.

Kost je niks, kan veel opleveren!