Terug naar CoDesk homepage
Link naar het CoDesk webmail portaal
Link naar het CoDesk CoDrive portaal
Link naar het CoDesktop  WebAccess portaal
Link naar het CoDesk SSPR portaal
Voor alle vragen over modern workplaces, remote werken, veilig thuiswerken en cloud

Over cookies, privacy en content

Cookies

Cookie statement CoDesk portalen
Toegangsportalen van CoDesk (webmail.codesk.nl, desktop.codesk.nl, codrive.codesk.nl en sspr.cododesk.nl) plaatsen alleen functionele cookies die nodig zijn voor het technisch correct functioneren van de portalen. Er worden geen gegevens door CoDesk (of derden) opgeslagen of verzameld . Conform Artikel 11.7a Telecommunicatiewet (de ‘Cookiewet‘) hoeft CoDesk voor het plaatsen van deze cookies dan ook geen toestemming voor te vragen.

Cookie statement CoDesk website
Wij gebruiken cookies op www.codesk.nl om:
– te zorgen dat onze website netjes werkt
– te zien hoe vaak en hoe lang onze site bezocht wordt
– terugkerende bezoekers te tellen (indien ze binnen 30 dagen terug komen)
– te weten te komen wat er gezocht wordt
– te achterhalen welke pagina’s er meer of minder gelezen worden
– te zorgen dat je niet iedere keer op ‘OK’ of “Nee’ hoeft te klikken bij de cookiemelding als je binnen 30 dagen onze site opnieuw bezoekt

 Nota bene: Om te zorgen dat je helemaal niets hoeft te klikken hebben we ingesteld dat de cookiemelding verdwijnt nadat je door de site heen gaat scrollen (500 px om precies te zijn). Dan nemen we aan dat je akkoord gaat met onze receptuur voor cookies.

Je mag cookies ook weigeren natuurlijk (of gebruik een adblocker of surf anoniem). Maar weet dat we het analyseren van het bezoek wel zo anoniem mogelijk te doen: wij kijken niet naar wie er op de site komt! Het gaat ons om de anonieme gegevens: de getalletjes. Tenzij u iets wil downloaden zoals een whitepaper, dan vragen wij wel om uw gegevens op te mogen slaan zodat we met u in contact kunnen komen.
We stellen dus ook geen profielen op en zullen verzamelde data (voor zover we die al hebben) niet delen met derden.

Voor deze analyse van het verkeer van en naar onze website maken we gebruik van Google Analytics. Een echt geschikt alternatief is er helaas niet voor onze opzet (yes, we checked…).  Google kan de verzamelde data aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Google zegt netjes om te gaan met onze data, maar gezonde paranoia is op zijn plaats. Volg het nieuws over privacybescherming, dat doen wij ook!

Op onze website zijn buttons opgenomen om naar social media pagina’s te verwijzen, zoals YouTube, Twitter en LinkedIn. Deze buttons zijn (alleen) links naar onze registraties aldaar.
Wij hebben daar geen invloed op wat er op en via die sites gebeurt. Leest u de privacyverklaring van deze sites (die helaas regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via hun cookies verwerken.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. En op de volgende websites kan je meer informatie over (tegengaan van) cookies vinden:

Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan
Consumentenbond: Cookies blokkeren met adblocker

Cookie statement CoDesk portals (English)
Accessportals used by CoDesk (webmail.codesk.nl, desktop.codesk.nl, sspr.codesk.nl and codrive.codesk.nl) just use functional cookies needed for the displaying the portals in a correct, technical manner. No data is gathered  by CoDesk of third parties. Accorrding to article 11.7a Telecommunicatiewet a.k.a. Cookiewet (based on the EU ePrivacy Directive) CoDesk does not need prior permission when placing this cookies.

Cookie statement CoDesk website (English)
Yes, we use them to spice up www.codesk.nl, but only low-fat, low-carb, sugar free, without gluten and no added colours or preservatives. Please contact us  for more info or special dietary wishes. Our cookies may contain traces of peanuts and dropped bits.

But seriously: mail or call us for transalation of our cookiestatement. A full translation will be available here soon.

Jouw gegevens bij ons

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw persoonlijke gegevens. Stuur in geval je verzoek naar info@codesk.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Right to view, correct of delete your personal data (English)
You have the right to have your personal data reported to you, corrected or deleted. In such event, please send us your request at info@codesk.nl. To prevent abuse we can ask you to identify yourself in an appropriate manner.
When you want insights concerning personal data connected to cookies, please send us a copy of that cookie.  (Storage of) Cookies can be found in the settings of your browser.

Website

Disclaimer website(s) Corporate Desktop BV / CoDesk
In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • Corporate Desktop of CoDesk: Corporate Desktop BV, de bevoegde uitgever van de webpagina’s / website die vallen onder www.corporatedesktop.nl en www.codesk.nl, daaronder bergrepen ook alle webportalen voor door CoDesk aangeboden diensten;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u / de gebruiker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de website en alle bijbehorende webpagina’s. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
CoDesk spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

CoDesk verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend en daartoe worden alle aansprakelijkheden uitgesloten.

CoDesk is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

CoDesk mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. CoDesk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Alle informatie (inclusief teksten, logo’s, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van CoDesk, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van CoDesk.

Behoudens deze disclaimer, is CoDesk niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Gegevens die u achterlaat op de website van CoDesk kunnen door CoDesk worden gebruikt voor interne doeleinden en gerichte commerciële communicatie aan u. Uw gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt. Op verzoek kunt een overzicht van over u geregisteerde gegevens opvragen. Deze gegevens worden indien gewenst voor u aangepast of verwijderd.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

CoDesk behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan CoDesk de toegang tot de website monitoren.

U zult CoDesk, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Deze disclaimer en de website worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen welke mogelijk ontstaan tussen CoDesk en de gebruikers van deze website, in relatie tot deze website, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

E-mail

Disclaimer e-mail Corporate Desktop BV / CoDesk (Nederlands)
Alle communicatie waaronder e-mail berichten (inclusief bijlagen) van CoDesk zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan CoDesk geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

CoDesk garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De inhoud van berichten (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van een dergelijk bericht bent, verzoekt CoDesk u het bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst CoDesk u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

CoDesk garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Op alle uitingen van CoDesk zijn altijd onze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Disclaimer e-mail Corporate Desktop BV / CoDesk (English)
All communications including e-mail messages (including attachments) are given in good faith by CoDesk.

CoDesk cannot assume any responsibility for the accuracy or reliability of the information contained in these messages (including attachments), nor shall the information be construed as constituting any obligation on the part of CoDesk.

CoDesk rejects any liability for the improper, incomplete or delayed transmission of the information contained in these messages, as well as for damages resulting from the messages.

The information contained in messages (with attachments) from CoDesk may be confidential or privileged and is only intended for the use of the receiver named. If you are not the intended recipient, you are requested by CoDesk to delete the message (with attachments) without opening it and you are notified by CoDesk that any disclosure, copying or distribution of the information contained in the message (with attachments) is strictly prohibited and unlawful.

CoDesk cannot guarantee that the message received by you has not been intercepted by third parties and/or manipulated by computer programmes used to transmit messages and viruses.

Our general terms and conditions apply on all ways of communication on behalf of CoDesk unless the message states other terms explicitly.

If any part of this disclaimer should be void in one way or the other, the remaining part of this disclaimer will still be valid.

Overig

Nadere informatie
Vragen die betrekking hebben op deze disclaimers of communicatie vanaf of namens het *.corporatedeskop.nl of *.codesk.nl domein dienen gericht te worden aan Corporate Desktop BV via het volgende adres: info@codesk.nl

Copyright © 2021 CoDesk. Alle rechten voorbehouden.

Extra information
Questions concerning this disclaimer or communication from or on behalf the *.corporatedeskop.nl or *.codesk.nl domain are to be directed to Corporate Desktop BV using the following address: info@codesk.nl

Copyright © 2021 CoDesk. All rights reserved

Vragen over de kleine lettertjes?

Neem dan contact met ons op via info@codesk.nl of via telefoonnummer 088 – 188 1999.