Terug naar CoDesk homepage
Link naar het CoDesk webmail portaal
Link naar het CoDesk CoDrive portaal
Link naar het CoDesktop  WebAccess portaal
Link naar het CoDesk SSPR portaal
Voor alle vragen over modern workplaces, remote werken, veilig thuiswerken en cloud

Handleidingen

CoDesk OTP (One Time Password)
CoDesk OTP is een 2-factor authenticatiesysteem. Naast het hebben van een geldige login naam en wachtwoord wordt gebruikers bij het inloggen van de Desktop gevraagd om een eenmalige code op te geven. Deze code wordt per SMS en (optioneel) per e-mail verstuurd.

Locaties als de gebruikelijke kantoorlocatie(s) en geregistreerde thuiswerkplekken kunnen op basis van ‘whitelisting’ worden uitgezonderd van het vragen naar de OTP-code. Locaties worden herkend aan de hand van het externe IP-adres van die locatie.

Op verzoek kan OTP voor elke klant geactiveerd worden via een verzoek aan service@codesk.nl. Na activering kan de klant aangeven welke IP-adressen bij kantoorlocaties horen. Indien gewenst kan er per medewerker ook een IP-adres als thuiswerklocatie worden geregistreerd.
Ten slotte moet in ITM per persoon het mobiele nummer en eventueel het e-mailadres geregistreerd worden.


Na deze voorbereiding logt de gebruiker zoals gebruikelijk in, maar verschijnt bij het starten van een sessie dan een tussenstap in de vorm van het controleren van het IP-adres.

Bepalen van het IP-adres
Bij het inloggen wordt gekeken wat het IP-adres van de computer van de gebruiker is. De melding is dan ‘Getting IP address…’.  Dit duurt enkele seconden.

Inloggen op een kantoorlocatie (HQ)
Indien het IP-adres overeenkomt met een geregistreerde kantoorlocatie, dan wordt de melding getoond ‘HQ IP Allowed!’.
Daarna gaat het inloggen normaal verder. Er wordt niet om een extra code gevraagd.


Inloggen op een thuiswerklocatie
Indien het IP-adres overeenkomt met dat van de geregistreerde thuiswerklocatie, dan wordt de melding getoond ‘Home IP Allowed!’.
Daarna gaat het inloggen normaal verder. Er wordt niet om een extra code gevraagd.


Inloggen op een andere locatie
Als er geen geautoriseerd IP-adres wordt gevonden, dan wordt er nummerieke code gevraagd. Die wordt naar het in ITM geregistreerde mobiele nummer gestuurd. Additioneel kan deze code ook naar een (extern) e-mailadres worden gestuurd.
Elke verzonden code is 3 minuten geldig. Na het verstrijken of na het invoeren van een verkeerde OTP-code wordt de sessie direct uitgelogd.


Opnieuw verbinding maken met bestaande sessie.
Als de sessie (na inactiviteit of bijvoorbeeld het haperen van de internetconnectie) weer opgepakt wordt, dan wordt gekeken of het IP-adres hetzelfde is gebleven.
Zo ja, dan verschijnt even de melding ‘Reconnected’. Daarna kun je weer verder werken.
Indien nee, dan volgt weer de controle op IP-adres van de kantoorlocatie of de thuiswerkplek.


E-mail instellen op telefoon / tablets

De manier om e-mail via CoDesk instellen op een mobiele telefoon (of tablet) is erg afhankelijk van merk en type telefoon en in sommige gevallen ook nog van de app die gebruikt wordt. Een algemene instructie is daarom niet te geven.

Maar los van het apparaat of app, de settings zijn echter wel altijd hetzelfde, ook al zal de benaming van de onderdelen of de indeling van een configuratiescherm per apparaat / app iets schelen.

De settings zijn:

  • Soort account: Exchange
  • E-mailadres: het e-mailadres waarmee binnen de CoDesk-omgeving gemaild wordt
  • Gebruikersnaam: het e-mailadres (doorgaans ook de netwerklogin)
  • Wachtwoord: standaard netwerkwachtwoord
  • Server: webmail.codesk.nl
  • Domein: leeglaten / niks invullen
  • SSL gebruiken: Ja

Nota bene: steeds meer devices proberen op basis van ‘autodiscover’ de juiste settings op te halen zonder dat je als gebruiker iets nog anders moet doen dan alleen je e-mailadres op te geven. Dus in specifieke gevallen is dat voldoende. 

Meer ondersteuning vindt u op onze Help-pagina.

Mijn vraag staat er niet bij

Stuur dan een e-mail naar service@codesk.nl
en stel dan per e-mail één vraag

Bij échte spoed: bel 088 – 188 1991