Monitoring

Als je niet kan zien wat de trends zijn, dan kan je niet sturen.

Als je niet kan zien wat jouw organisatie daadwerkelijk verbruikt, dan is het lastig om een factuur te controleren.

Als grenzen van de capaciteit niet bewaakt worden, dan loop je er zeker een keer tegen aan…..als het net niet uitkomt.

Dit is waarom CoDesk haar hele inrichting én de diensten aan de klanten heeft opgehangen aan het uitgangspunt dat alles te meten, te bewaken en te rapporteren moet zijn.

Waar wil je NIET meer door verrast worden?

Inzicht

CoDesk levert standaard overzichten en monitoring mee in haar diensten waar alle ‘costdrivers’ en KPI’s standaard in zitten. Toch heeft elke organisatie specifieke vragen die buiten deze set vallen. Daar ontwikkelen we dan aanvullende rapportages en/of monitoring voor. Dat doen we waar mogelijk zonder set-up kosten en tegen een vast maandelijks tarief. Zo hoeft geen enkele organisatie te struikelen over het gebrek aan duidelijke infomatie.

Voorbeelden van aanvullende rapportages/monitoring die we voor klanten ontwikkeld hebben:

 • welke licenties zijn er in gebruik en wie gebruikt ze wanneer
 • wat is de gemiddelde sessieduur en wie werkt waar
 • welke computers worden er wel / niet / hoe lang gebruikt
 • wie print hoeveel op welke printers
 • wat is de performance van mijn applicatie
 • wat is de kwaliteit van het SSL-certificaat en geef een signaal als de ‘rating’ verandert
 • is de back-up van applicatie Y geslaagd en hoeveel administraties zitten er in die back-up
 • hoe lang duurt het uitvoeren van een transactie met X stappen op website Y
 • is service X operationeel en geef een signaal als de status verandert
 • tel het aantal e-mailtjes aan mailbox Y en geef een alarm bij meer dan X
 • welke accounts worden er langer dan X dagen niet gebruikt

Heel belangrijk: in alle gevallen hoefde de klant alleen maar functioneel aan te geven hoe ze de informatie wilde ontvangen. CoDesk regelde de rest.